De blokpolis, of brandverzekering, is een aanzienlijk onderdeel van de jaarlijkse kosten voor een vereniging van mede-eigenaren. Wanneer de syndicus als goede huisvader handelt tracht deze de premie te beperken, dit echter niet ten kosten van de kwaliteit van de verzekering voor jullie VME. Wanneer de syndicus en de verzekeringsmakelaar de polis negotiëren wordt rekening gehouden met volgende punten:

  • Het te verzekeren kapitaal van het gebouw (men mag rekenen dat standaard nieuwbouwprojecten vandaag gebouwd worden aan € 1.500 tot € 2.000 per m² of € 1.000 per m² voor garages). Hoe hoger het verzekerde kapitaal, hoe hoger de premie voor de VME. Het is hierbij belangrijk te weten dat de verzekering bij een totale vernietiging van het gebouw nooit meer zal uitbetalen dan het verzekerde kapitaal. Het is tevens belangrijk om weten dat het geen zin heeft om het te verzekeren kapitaal hoger in te schatten dan de werkelijke waarde. Als puntje bij paaltje komt zal de verzekering ook niet meer dan de werkelijke waarde uitbetalen aan de mede-eigenaren.
  • De schadestatistiek van het gebouw. Wanneer zich regelmatig hetzelfde probleem voordoet zullen wij als syndicus de verzekeringsmakelaar informeren wanneer een definitieve en duurzame renovatie uitgevoerd werd (denk bijvoorbeeld aan gehele vernieuwing van afvoerleidingen in een schacht).
  • De franchise, of het bedrag van tussenkomst voor de schade-veroorzaker. Heeft jullie vereniging de voorbije jaren veel tussenkomsten ontvangen voor schade-dossiers, dan is de kans groot dat de verzekeringsmaatschappij ofwel een verhoging van de premie zal voorstellen, of een hogere franchise.
  • Eventuele extra dekkingen die de verzekeringspolis bied. Sommige polissen bieden o.a. machinebreuk (denk o.a. aan de motor van de lift), verzekering voor het huispersoneel en/of leden van de raad van mede-eigendom, waterinfiltratie via de gevels, BA (burgerlijke aansprakelijkheid), ….

Als syndicus en beheerder gaan wij regelmatig in overleg met de verzekeringsmakelaar van uw residentie om de beste voorwaarden voor onze VME’s te bekomen.