Syndicus beheer

Algemeen syndicus beheer te Antwerpen

Elke vereniging van mede-eigenaars dient bestuurd te worden, dit “besturen” is geregeld volgens de wet op mede-eigendom waarbij een syndicus instaat voor een aantal taken waardoor deze vereniging van mede-eigenaars kan functioneren. Er dienen namelijk facturen betaald te worden, bestellingen voor werken geplaatst, de betaalde facturen dienen ook afgerekend te worden aan de mede-eigenaars. De eigenaars dienen eenmaal per jaar uitgenodigd te worden voor een algemene vergadering waarop de werken voor de toekomst worden beslist en uitleg wordt gegeven over de uitgaven van het afgelopen jaar. Tevens dient de syndicus de vereniging van mede-eigenaars bij te staan op technisch en juridisch vlak. Dit is in het kort en op een eenvoudige manier uitgelegd wat de hoofdtaken zijn van de syndicus. Wat belangrijk is in het uitvoeren van zijn taken is dat hij de regels opgelegd door de wet op mede-eigendom strikt naleeft .

Vraag uw offerte aan

Contacteer ons vrijblijvend voor een prijsaanvraag of voor meer informatie.

Algemeen Beheer 2.0 BV
Italiëlei, 221 , 2000, Antwerpen
BTW: BE0682.656.603
E-Mail: info@algemeenbeheer.be
Tel: 03 254 29 31
Vastgoedmakelaar -syndicus en vastgoedmakelaar-rentmeester: BIV: 202172
BA en borgstelling via NV AXA Belgium (polisnr. 730.390.160)

Toezichthoudende autoriteit:
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)
Ondernemingsnummer: 0267.300.821
Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel (België)
Telefoon: +32 2 505 38 50
Fax: +32 2 503 42 23
E-mail: info@biv.be