Rentmeester

Bel: 03 254 29 31

Rentmeester in Antwerpen

We zorgen als rentmeester dat al de zorgen die u heeft met uw verhuurde eigendommen door ons worden opgelost zoals verhuring, verdeling kosten, oplossen van de technische problemen, opvorderden van slechte betalers, huurindexatie, …

24/24 uur dienst

Omdat uw huurder 24 op 24 uur moet geholpen worden bij defecten of pannes hebben wij een dienst die hiervoor 24/24 kan opgeroepen worden .

Verhuring appartement

Wij zorgen als rentmeester dat uw appartement enkel verhuurd wordt aan personen of firma’s die wij  aan een grondig financieel onderzoek  onderwerpen. Plaatsbeschrijving, verhuring, registratie huurovereenkomst en indexatie van de huurovereenkomst behoren o.a. tot onze taken.

Rentmeester in Antwerpen - Algemeen beheer staat voor je klaar

Boekhouding

Onze boekhouding voert de betalingen uit welke betrekking hebben op uw pand,  zoals voorschotten van de syndicus, afrekeningen, herstellingsfacturen. Ook worden de ontvangen huurgelden aan u maandelijks doorgestort mits aftrok van de gemaakte kosten. Eenmaal per jaar wordt een afrekening tussen u en uw huurder opgesteld waarbij de voorschotten op de kosten die hij/zij reeds betaalde in mindering gebracht worden. Ook het jaarlijks indexeren van de huurgelden behoort tot onze taken .

Probleemoplosser

Als rentmeester zorgen wij dat de problemen die u als eigenaar ondervindt met uw huurder of derden  door ons  worden opgelost . Problemen met verstoppingen, met  de gemeente, met kapotte apparatuur, alle telefoons en e-mail verkeer in verband met uw pand, aangiftes aan verzekeringen, laten herstellen van de beschadigen bij verzekeringen, discussies met uw huurder bij verlaten van het pand in verband de plaatsbeschrijving enz.

Vraag uw offerte aan

Contacteer ons vrijblijvend voor een prijsaanvraag of voor meer informatie.

Algemeen Beheer 2.0 BV
Italiëlei, 221 , 2000, Antwerpen
BTW: BE0682.656.603
E-Mail: info@algemeenbeheer.be
Tel: 03 254 29 31
Vastgoedmakelaar -syndicus en vastgoedmakelaar-rentmeester: BIV: 202172
BA en borgstelling via NV AXA Belgium (polisnr. 730.390.160)

Toezichthoudende autoriteit:
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)
Ondernemingsnummer: 0267.300.821
Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel (België)
Telefoon: +32 2 505 38 50
Fax: +32 2 503 42 23
E-mail: info@biv.be