Administratief beheer

Administratief beheer, wat u mag verwachten

De syndicus zorgt ervoor dat zoals in elke vereniging de namen van de leden gekend zijn en dat hij hiervoor de nodige database aanlegt met zoveel mogelijk variabelen zoals: identiteit, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, juridische rechtsvorm enz.

Tevens dient hij in te staan voor het uitnodigen van deze leden op een algemene vergadering waarbij hij nauwkeurig dient toe te zien wie mag aanwezig zijn en welke aandeel elk lid vertegenwoordigd in de stemming over elk individueel agendapunt.

De syndicus zorgt ook voor de verspreiding van alle relevante informatie voor de leden: verslag van de algemene vergadering, jaarlijks verslag van de raad van mede-eigendom enz.

Dit is in het kort een deel van de administratieve taken die door de wet op mede-eigendom zijn opgelegd aan de syndicus.

Ons kantoor beschikt enerzijds over medewerkers met zeer lange ervaring als syndicus en anderzijds over twee jonge medewerkers die de vereniging kunnen begeleiden naar de overgang van het digitale tijdperk.

Jaarlijkse statutaire algemene vergadering

 • Het opstellen van de te behandelen dagorde
 • Het verzenden van de uitnodigingsbrieven
 • Het aanleggen van een aanwezigheidslijst
 • Het secretariaat van de vergadering waarnemen
 • Het notuleren van de besprekingen en beraadslagingen, het bijhouden van het register van de verslagen, en een exemplaar ervan telkens overmaken aan elke mede-eigenaar
 • Het (doen) uitvoeren van de beslissingen in het kader van het gewoon beheer

Beheerraadsvergaderingen

 • Het bijwonen van de beheerraadsvergadering
 • Het (eventueel) notuleren van deze vergaderingen, en de verslagen verdelen aan de betrokken partijen

Contractuele relaties

Volgens contract komt de syndicus tussen in alle contractuele relaties van de mede-eigenaars ten opzicht van derden, en dit namens en voor rekening van alle mede-eigenaars. Overeenkomstig het algemeen reglement van mede-eigendom is de syndicus eveneens de enige handtekeninggerechtigde inzake alle andere duurzame en/of toevallige contracten, meer in het bijzonder wat betreft:

 • Verzekeringspolissen
 • Personeel
 • Toeleveringsbedrijven
 • Onderhoudsfirma’s
 • Controle-organismen
 • Toevallige opdrachten

Secretariaat

De syndicus voert alle briefwisseling nodig inzake de mede-eigendom ten opzichte van de individuele mede-eigenaars, de gebruikers en derden. Er wordt hier wel benadrukt dat het enkel om briefwisseling gaat waarbij de mede-eigendom als partij betrokken is, en niet namens een individuele mede-eigenaar.

Algemeen wordt gesteld dat enkel de syndicus namens de gemeenschap van mede-eigenaars briefwisseling kan voeren, dit evenwel in het kader van de hem toegewezen opdracht, tenzij het zou gaan om de relatie tussen de mede-eigenaars en de syndicus zelf.

De syndicus levert de nodige attesten af.

Vraag uw offerte aan

Contacteer ons vrijblijvend voor een prijsaanvraag of voor meer informatie.

Algemeen Beheer 2.0 BV
Italiëlei, 221 , 2000, Antwerpen
BTW: BE0682.656.603
E-Mail: info@algemeenbeheer.be
Tel: 03 254 29 31
Vastgoedmakelaar -syndicus en vastgoedmakelaar-rentmeester: BIV: 202172
BA en borgstelling via NV AXA Belgium (polisnr. 730.390.160)

Toezichthoudende autoriteit:
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)
Ondernemingsnummer: 0267.300.821
Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel (België)
Telefoon: +32 2 505 38 50
Fax: +32 2 503 42 23
E-mail: info@biv.be