De wetgever voorziet diverse verplichtingen voor verenigingen van mede-eigenaars.  Voor wie het bos door de bomen niet meer ziet voorzien wij een kort overzicht van de attesten waarover jouw VME minstens moet beschikken:

Veiligheid van de lift (als je niet zeker bent of jouw VME in orde is kan je navraag doen bij het keuringsorganisme van de lift):

 • Attest van regularisatie
 • Periodiek keuringsverslag welk meldt dat de lift in dienst mag blijven

FOD-economie voert daadwerkelijk controles uit op het al dan niet beschikken van de juiste attesten van de liften. Een lift zonder geldig attest van regularisatie dient in principe uitgeschakeld te worden.

Gemeenschappelijke cv-installatie (diverse notarissen maken er een gewoonte van het reinigingsattest op te vragen bij de syndicus in geval van een eigendomsoverdracht).

 • Reinigingsattest, indien je VME een onderhoudscontract heeft wordt dit meestal automatisch voorzien. Er wordt ten stelligste aangeraden hieraan te voldoen aangezien dit de veiligheid van de bewoners van het gebouw aangaat.
 • Verwarmingsaudit: dit is een analytisch verslag dat de VME attent maakt op mogelijke verbeteringen aan de installatie, voornamelijk met oog op de energieprestaties.
  • Tot en met 100 kW: elke 5 jaar te hernieuwen
  • > 100 kW en stookolie: elke 2 jaar te hernieuwen
  • > 100 kW en gas: elke 4 jaar te hernieuwen
 • Keuringsverslag van de stookolietank (indien aanwezig)

Asbestinventarisatie: volgends de wetgever dient iedere VME over een attest te beschikken. Dit geld ook voor gebouwen met bouwjaar na

Energieprestaties:

 • De dakisolatienorm geldt sinds 2020. Indien men hieraan niet zou voldoen kan dit ernstige gevolgen hebben voor eigenaren welke hun appartement verhuren. Een vastgestelde inbreuk (welke er in praktijd komt op vraag van een bewoner) kan er immers toe leiden dat het appartement onbewoonbaar verklaard wordt, waardoor de huurovereenkomst opgeschort wordt zonder vooropzeg. Vervolgens krijgt de VME 1 jaar tijd om het dak te isoleren, intussen is het betreffende appartement onbewoonbaar wat een groot inkomensverlies met zich meebrengt.
 • Het EPC-certificaat voor de gemeenschappelijke delen. De syndicus dient dit in de toekomst steeds aan het notariaat te bezorgen in geval van een verkoop.
  • > 15 gebouweenheden: vanaf 01/01/2022
  • 5 t.e.m. 14 gebouweenheden: vanaf 01/01/2023
  • < 5 gebouweenheden: vanaf 01/01/2024

Voorts dient de elektrische installatie van de gemeenschappelijke delen elke 25 jaar gekeurd te worden.