Juridisch beheer

Juridisch beheer uit handen

Regelmatig komt de vereniging van mede-eigenaars, zoals alle juridische entiteiten, in conflict met andere juridische entiteiten. In het kort kunnen dit zijn: achterstallige mede-eigenaars, leveranciers die niet geleverd hebben wat beloofd werd in hun offerte, zaken waarbij de vereniging van mede-eigenaars in conflict is met een derde partij: discussies met personeel in dient van de vereniging (conciërge, werkvrouw), discussies met naastliggende gebouwen, discussies met de steden of gemeenten enz. Hiervoor is de syndicus door de wet op mede-eigendom als vertegenwoordiger van deze vereniging aangeduid om hen in hun naam te vertegenwoordigen bij de rechtbank of tegenover eisers in juridische procedures: dit om te vermijden dat alle leden gelijktijdig naar de rechtbank zouden moeten gaan. Uiteraard heeft de wet op mede-eigendom deze bevoegdheid strikt omschreven om te vermijden dat een syndicus zomaar een aantal rechtszaken zou opstarten zonder dat de leden (mede-eigenaars) van de vereniging hiervan in kennis zouden zijn. 

p

Een van onze medewerkers heeft in het verleden mee de aanzet gegeven tot de aanpassingen van de wet op mede-eigendom zodanig dat deze materie door ons kantoor beheerst wordt.

Raadgeving

juridische raad geven aan de raad van mede-eigendom in verband met problemen die de gemeenschap aanbelangen met o.a.:

  • ontslag werkvrouw/concierge
  • aanwerving personeel
  • in gebreke stellen aannemer /leverancier
  • interpretatie van de wet op mede-eigendom: hoe moet deze in onduidelijkheden begrepen worden
  • informatie i.v.m. de te volgen weg bij slechte betalers
  • het opvolgen van de juridische dossiers waarin de vereniging van mede-eigenaars betrokken wordt als eiser of als verweerder.
  • het verdedigen en vertegenwoodigen van de vereniging van mede-eigenaars bij vordering tegen de de vee.
  • het instellen van rechtsvorderingen tegen eigenaars en/of huurders die zich niet houden aan de regels van de statuten of het reglement van orde bevestigd.
  Juridisch beheer door Dhr. Geerts van Algemeen Beheer 2.0

  Vraag uw offerte aan

  Contacteer ons vrijblijvend voor een prijsaanvraag of voor meer informatie.

  Algemeen Beheer 2.0 BV
  Italiëlei, 221 , 2000, Antwerpen
  BTW: BE0682.656.603
  E-Mail: info@algemeenbeheer.be
  Tel: 03 254 29 31
  Vastgoedmakelaar -syndicus en vastgoedmakelaar-rentmeester: BIV: 202172
  BA en borgstelling via NV AXA Belgium (polisnr. 730.390.160)

  Toezichthoudende autoriteit:
  Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)
  Ondernemingsnummer: 0267.300.821
  Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel (België)
  Telefoon: +32 2 505 38 50
  Fax: +32 2 503 42 23
  E-mail: info@biv.be