De forse stijging van de energieprijzen de laatste periode hebben een aanzienlijk effect op de geldbeugel van de consumenten.

Wat het elektriciteitsverbruik betreft betekent dit een verhoging van gemiddeld 32 procent tegenover 2020. Voor het aardgasverbruik wordt een verhoging van gemiddeld 72 procent genoteerd.

Redenen van deze forse verhogingen zijn onder meer het feit dat de economie, na een dieptepunt in 2020 wegens de coronamaatregelen, zich herpakt heeft en de vraag naar energie opnieuw veel hoger ligt wat de prijzen onder opwaartse druk zet.

Verder werd de prijs van de CO’-uitstootrechten sinds begin dit jaar met 50 procent verhoogd. Dit ingevolge de scherpere klimaatdoelstellingen van de Europese Unie.

Het voorbije voorjaar en deels oak tijdens de zomerperiode waren de temperaturen uitzonderlijk laag waardoor de vraag voor gas en elektriciteit gestegen is en vervolgens oak de prijzen.

Doordat uw syndicus, Algemeen Beheer 2.0, destijds een raamcontract heeft afgesloten met de energieleverancier blijven de verenigingen van eigenaars voor de gasprijzen gevrijwaard van deze prijsstijgingen. Bij een raamcontract wordt namelijk een vaste prijsovereenkomst afgesloten waardoor de klant niet onderhevig is aan de prijsschommelingen. De elektriciteitsprijzen volgen wel de marktschommelingen. Aangezien de meeste VME’s slechts 1 x per jaar een afrekening ontvangen en de verbruiken voor de gemeenschappelijke delen relatief laag zijn is de impact niet zo groat als voor het aardgasverbruik.

Als syndicus blijven wij uiteraard de markt zeer nauwgezet volgen teneinde onze klanten ten alien tijde de beste voorwaarden te kunnen bieden.